Funkcja automatycznego odryglowania odrygluje wszystkie drzwi, gdy spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
  • Pojazd jest włączony, wszystkie drzwi są zamknięte, a pojazd porusza się z prędkością przekraczającą 20 km/h.
  • Pojazd się zatrzyma.
  • Otworzysz drzwi kierowcy w ciągu 10 minut od wyłączenia pojazdu lub przełączenia w położenie zasilania akcesoriów.