Funkcja automatycznego odryglowania odrygluje wszystkie drzwi, gdy spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
  • Pojazd zatrzyma się całkowicie i wszystkie drzwi będą zamknięte.
  • Otworzysz drzwi kierowcy w ciągu 10 minut od zatrzymania pojazdu.