Funkcja automatycznego ryglowania zarygluje wszystkie drzwi, gdy spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
  • Wszystkie drzwi są zamknięte.
  • Pojazd jest włączony.
  • Prędkość pojazdu przekroczy 20 km/h.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay