Po utworzeniu kluczyka MyKey można skonfigurować poniższe ustawienia.   Patrz   Tworzenie klucza MyKey
Ograniczenie prędkości
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie należy ustawiać w systemie MyKey maksymalnej prędkości na takim poziomie, który mógłby uniemożliwić kierowcy osiągnięcie bezpiecznej prędkości z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń prędkości i panujących warunków drogowych. Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za jazdę zgodnie z lokalnymi przepisami i warunkami na drodze. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do wypadku lub obrażeń ciała.

Można ustawić ograniczenie prędkości pojazdu. Jeśli pojazd osiągnie ustawioną prędkość, na ekranie dotykowym pojawiają się komunikaty ostrzegawcze i emitowany jest sygnał akustyczny. Podczas korzystania z kluczyka MyKey nie można przekroczyć ustawionej prędkości.
Ostrzeżenie przekroczenia prędkości
Można ustawić ostrzeżenie przekroczenia prędkości pojazdu. Jeśli pojazd przekroczy ustawioną prędkość, na ekranie dotykowym pojawiają się komunikaty ostrzegawcze i emitowany jest sygnał akustyczny.
Ograniczenie głośności systemu audio
Maksymalna głośność systemu audio zostaje obniżona. W razie próby przekroczenia ograniczenia głośności na ekranie dotykowym pojawia się komunikat. Automatyczna regulacja poziomu głośności się wyłącza.
Wzywanie pomocy
Jeśli zapiszesz ustawienie, że funkcja wzywania pomocy ma być zawsze włączona, nie można jej będzie wyłączyć podczas korzystania z kluczyka MyKey.
Nie przeszkadzać
Jeśli zapiszesz ustawienie, że funkcja „Nie przeszkadzać” ma być zawsze włączona, nie można jej będzie wyłączyć podczas korzystania z kluczyka MyKey.
Wskazówka:   Jeżeli podczas jazdy z kluczykiem MyKey telefon jest podłączony za pośrednictwem aplikacji Apple CarPlay lub Android Auto, kierowca może odbierać połączenia telefoniczne i wiadomości tekstowe, nawet gdy włączona jest funkcja „nie przeszkadzać”. A jeśli pojazd jest wyposażony w radioodbiornik satelitarny, dostęp do treści dla dorosłych nie jest ograniczony.
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji
Jeśli zapiszesz ustawienie, że układ stabilizacji toru jazdy lub kontroli trakcji ma być zawsze włączony, nie można go będzie wyłączyć podczas korzystania z kluczyka MyKey.