Dowolny pilot zdalnego sterowania możesz zaprogramować jako kluczyk MyKey z ograniczeniami, ale musisz zachować jeden niezmodyfikowany jako kluczyk z uprawnieniami administratora.
  1. Włącz pojazd kluczykiem z uprawnieniami administratora.
  1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Pojazd.
  1. Naciśnij MyKey.
  1. Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk OK.
  1. Skonfiguruj ustawienie.