Wykasowanie wszystkich kluczyków MyKey oznacza usunięcie wszystkich ograniczeń i przywrócenie wszystkim kluczykom MyKey ich pierwotnego statusu kluczyków z uprawnieniami administratora.
  1. Włącz pojazd kluczykiem z uprawnieniami administratora.
  1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Pojazd.
  1. Naciśnij MyKey.
  1. Naciśnij Wyczyść wszystkie MyKey.
  1. Naciśnij Tak.