Możesz uzyskać informacje na temat odległości przebytej podczas korzystania z kluczyka MyKey oraz liczby kluczyków z uprawnieniami administratora i kluczyków MyKey utworzonych dla Twojego pojazdu.
  1. Włącz pojazd.
  1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Pojazd.
  1. Naciśnij MyKey.
  1. Naciśnij Informacja MyKey.