Możesz uzyskać informacje na temat odległości przebytej podczas korzystania z kluczyka MyKey oraz liczby kluczyków z uprawnieniami administratora i kluczyków MyKey utworzonych dla Twojego pojazdu.
  1. Włącz pojazd.
  1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Pojazd.
  1. Naciśnij MyKey.
  1. Naciśnij Informacja MyKey.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay