Co to jest kluczyk z uprawnieniami administratora?Kluczyk z uprawnieniami administratora to kluczyk, który nie został utworzony jako kluczyk MyKey.   Patrz   Tworzenie klucza MyKey.  Dlaczego nie mogę utworzyć kluczyka MyKey?Kluczyk z uprawnieniami administratora nie jest w położeniu kluczyka rezerwowego.   Patrz   Tworzenie klucza MyKey.  Kluczyk użyty do włączenia pojazdu nie jest kluczykiem z uprawnieniami administratora. Kluczyk użyty do włączenia pojazdu jest jedynym kluczykiem z uprawnieniami administratora. Musi być co najmniej jeden kluczyk z uprawnieniami administratora. Pojazd nie został wyłączony po utworzeniu ostatniego kluczyka MyKey.Dlaczego nie mogę zaprogramować kluczyka MyKey?Wewnątrz pojazdu nie ma kluczyka z uprawnieniami administratora. Kluczyk użyty do włączenia pojazdu nie jest kluczykiem z uprawnieniami administratora. Nie utworzono kluczyków MyKey.   Patrz   Tworzenie klucza MyKey.  Dlaczego nie mogę wykasować kluczyków MyKey?Wewnątrz pojazdu nie ma kluczyka z uprawnieniami administratora. Kluczyk użyty do włączenia pojazdu nie jest kluczykiem z uprawnieniami administratora. Nie został utworzony żaden kluczyk MyKey.   Patrz   Tworzenie klucza MyKey.  Dlaczego przebieg MyKey nie rośnie?Kluczyk użyty do uruchomienia pojazdu jest kluczykiem z uprawnieniami administratora. Kluczyk z uprawnieniami administratora i kluczyk MyKey znajdują się wewnątrz pojazdu. Nie utworzono kluczyków MyKey.   Patrz   Tworzenie klucza MyKey.  Kluczyki MyKey zostały wykasowane.Dlaczego nie mogę uruchomić pojazdu za pomocą kluczyka MyKey?Kluczyk z uprawnieniami administratora i kluczyk MyKey znajdują się wewnątrz pojazdu. Gdy obecne są oba kluczyki, układ rozpoznaje jedynie kluczyk z uprawnieniami administratora.