OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie reguluj ustawienia lusterek, gdy pojazd jest w ruchu. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Wskazówka:   Nie czyść obudowy lub szybki lusterka za pomocą materiałów ściernych, paliwa lub innych środków czyszczących na bazie pochodnych ropy naftowej.