OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie reguluj ustawienia lusterek, gdy pojazd jest w ruchu. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Wskazówka:   Nie czyść obudowy lub szybki lusterka za pomocą materiałów ściernych, paliwa lub innych środków czyszczących na bazie pochodnych ropy naftowej.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK