Układ umożliwia zdalne uruchomienie pojazdu i dostosowanie temperatury we wnętrzu w zależności od ustawień wybranych przez użytkownika.
Wskazówka:   Jeżeli pojazd jest podłączony do sieci elektrycznej podczas operacji zdalnego uruchamiania, będzie pobierał energię ze źródła zasilania a nie z akumulatora pojazdu.