1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Pojazd.
  1. Naciśnij Konfiguracja zdalnego uruchomienia.
  1. Włącz lub wyłącz Zdalny start.
Wskazówka:   Aby zdalnie uruchomić za pomocą FordPass lub funkcji Telefon jako klucz, upewnij się, że jest włączony modem i że funkcja Telefon jako klucz jest skonfigurowana.   Patrz   Włączanie i wyłączanie modemu
  Patrz   Programowanie telefonu

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK