1. Otwórz menu funkcji na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Pojazd.
  1. Naciśnij Konfiguracja zdalnego uruchomienia.
  1. Naciśnij Klimatyzacja.
  1. Włącz lub wyłącz Automatyczne.
Wskazówka:   Jeśli włączysz tryb automatyczny, układ próbuje ogrzać lub schłodzić wnętrze pojazdu do temperatury 22 °C.
Wskazówka:   Po włączeniu pojazdu układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji powróci do ostatnio używanych ustawień.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK