1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Pojazd.
  1. Naciśnij Konfiguracja zdalnego uruchomienia.
  1. Włącz lub wyłącz Poprzednie ustawienia.
Wskazówka:   Jeśli włączysz ostatnie ustawienia, układ pamięta ostatnio używane ustawienia.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay