Asystent parkowania wykorzystuje czujniki do wykrywania miejsc postojowych. Gdy asystent parkowania jest aktywny, steruje kierownicą, przyspieszeniem, hamowaniem i zmianą biegów w celu wjechania na miejsce postojowe lub wyjechania z niego.