Asystent parkowania wykorzystuje czujniki do wykrywania miejsc postojowych. Układ w miarę potrzeby nakierowuje pojazd, przyspiesza, hamuje i zmienia biegi w celu wykonania manewru wjazdu w miejsce postojowe lub wyjazdu z niego.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK