OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Po włączeniu układu musisz pozostać w pojeździe. Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad swoim pojazdem, w tym za korzystanie z układu, i w razie konieczności musi interweniować. Niezachowanie ostrożności mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Czujniki mogą nie wykrywać niektórych obiektów w ulewnym deszczu lub innych warunkach powodujących zakłócenia sygnału.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie korzystaj z układu w przypadku zamocowania akcesoriów (np. bagażnika na rowery lub przyczepy), które wystają poza przednią lub tylną krawędź pojazdu. Układ nie jest w stanie wprowadzać korekt uwzględniających dodatkową długość akcesoriów.