Funkcja „Sterowanie pedałem gazu” umożliwia przyspieszanie, zwalnianie i zatrzymywanie się przy użyciu samego pedału przyspiesznika. Wciskanie pedału przyspiesznika zwiększa prędkość pojazdu, zwalnianie nacisku na pedał przyspiesznika, przy pozostawieniu stopy na pedale, zmniejsza prędkość pojazdu, a całkowite zwolnienie pedału umożliwia całkowite zatrzymanie pojazdu, jeśli nachylenie drogi nie jest zbyt duże.   Patrz   Zasady bezpieczeństwa dotyczące funkcji sterowania pedałem gazu