OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ ten stanowi dodatkowy układ pomocniczy dla kierowcy. Nie zwalnia on kierowcy z obowiązku zachowania uwagi, oceny sytuacji na drodze, czy też stosowania hamulców. Układ NIE hamuje automatycznie pojazdu. Jeśli nie naciśniesz pedału hamulca w odpowiedniej chwili, może dojść do zderzenia z innym pojazdem.

Przełączenie skrzyni biegów w położenie neutralne (N) nie utrzymuje zatrzymania pojazdu.
Przełączenie skrzyni biegów w położenie do jazdy (D) lub biegu wstecznego (R) nie powoduje ruchu pojazdu, jeśli pedał przyspiesznika nie jest wciśnięty.
Wskazówka:   Przed rozpoczęciem przyspieszania zawsze sprawdź wybrane położenie w skrzyni biegów.
Wskazówka:   Przed wjechaniem do myjni samochodowej wyłącz funkcję sterowania pedałem gazu lub przełącz w położenie neutralne (N).