OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ ten stanowi dodatkowy układ pomocniczy dla kierowcy. Nie zwalnia on kierowcy z obowiązku zachowania uwagi, oceny sytuacji na drodze, czy też stosowania hamulców. Układ nie hamuje automatycznie pojazdu. Jeśli nie naciśniesz pedału hamulca w odpowiedniej chwili, może dojść do zderzenia z innym pojazdem lub innymi obiektami.

Przełączenie skrzyni biegów w położenie neutralne (N) nie utrzymuje zatrzymania pojazdu.
Przełączenie skrzyni biegów w położenie do jazdy (D) lub biegu wstecznego (R) nie powoduje ruchu pojazdu, jeśli pedał przyspiesznika nie jest wciśnięty.
Wskazówka:   Przed rozpoczęciem przyspieszania zawsze sprawdź wybrane położenie w skrzyni biegów.