1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij STEROWANIE.
  1. Naciśnij Tryby jazdy.
  1. Włącz lub wyłącz Sterowanie pedałem gazu.