1. W menu ustawień naciśnij pozycję Elementy sterowania.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij tryby jazdy.
  1. Włącz lub wyłącz funkcję Sterowanie pedałem gazu.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK