Temperatura poniżej około -25 °C może mieć wpływ na działanie niektórych podzespołów i układów.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay