Temperatura poniżej około -25°C może mieć wpływ na działanie niektórych podzespołów i układów.