Temperatura poniżej około -25 °C może mieć wpływ na działanie niektórych podzespołów i układów.