OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek trzymanych w ręce urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Podłącz swoje urządzenie do portu USB.
Missing Image  Naciśnij przycisk audio na pasku funkcji.
Wybierz Źródła.
Missing Image  Wybierz opcję USB.Missing Image  Naciśnij, aby odtworzyć utwór. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie utworu.
Missing Image  Naciśnij, aby przejść do następnego utworu.
Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć szybkie przewijanie utworu do przodu.
Missing Image  Naciśnij raz, aby powrócić do początku utworu. Naciśnij kilka razy, aby powrócić do poprzednich utworów.
Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć szybkie przewijanie do tyłu.