OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek trzymanych w ręce urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Podłącz swoje urządzenie do portu danych USB.
Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk audio na pasku funkcji.
Wybierz Źródła.
Image Shown Without Description  Wybierz opcję USB.Image Shown Without Description  Naciśnij, aby odtworzyć utwór. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie utworu.
Image Shown Without Description  Naciśnij, aby przejść do następnego utworu.
Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć szybkie przewijanie utworu do przodu.
Image Shown Without Description  Naciśnij raz, aby powrócić do początku utworu. Naciśnij kilka razy, aby powrócić do poprzednich utworów.
Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć szybkie przewijanie do tyłu.