OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W położeniu neutralnym (N) pojazd może się swobodnie toczyć.

W położeniu neutralnym (N) napęd nie jest przenoszony na koła napędzane.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK