Położenie do jazdy (D) to normalne położenie podczas jazdy, które umożliwia poruszanie się pojazdu do przodu.