Zależnie od przepisów obowiązujących w kraju, na którego rynek był pierwotnie przeznaczony pojazd, sygnał dźwiękowy nie włącza się przy poważnym uderzeniu.