Bezpieczne prowadzenie pojazdu wymaga odpowiednio napompowanych opon. Sprawdzaj opony codziennie przed jazdą.
Co najmniej raz w miesiącu i przed dłuższymi podróżami skontroluj każdą oponę i sprawdź ciśnienie powietrza w oponach za pomocą miernika ciśnienia. Napompuj wszystkie opony do zalecanego ciśnienia.   Patrz   Napełnianie opon