OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Niedopompowanie jest najczęstszą przyczyną awarii opon i może powodować poważne pęknięcia opony, rozdzielanie się lub rozerwanie bieżnika, a w wyniku tego niespodziewaną utratę kontroli nad pojazdem i zwiększone ryzyko obrażeń. Niedopompowanie zwiększa ugięcie ścian bocznych i opór toczenia, powodując nagromadzenie ciepła i wewnętrzne uszkodzenia opony. Może również prowadzić do zbędnych naprężeń w oponie, nierównego zużycia, utraty kontroli nad pojazdem i wypadku. Opona może stracić nawet połowę ciśnienia powietrza i nadal nie wyglądać na niedopompowaną!
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie korzystaj z informacji o ciśnieniu powietrza w oponach pokazywanych na wyświetlaczu jako wskaźnika ciśnienia powietrza w oponach. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

W celu zapewnienia optymalnych osiągów i parametrów zużywania opon należy przestrzegać zalecanych wartości ciśnienia powietrza w zimnych oponach. Niedopompowanie lub zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponach mogą powodować nierówne zużycie bieżnika.
Napełniaj opony do zalecanych wartości ciśnienia powietrza, nawet jeśli są niższe niż maksymalne ciśnienie powietrza podane na oponie. Zalecane wartości ciśnienia powietrza w oponach są podane na naklejce z informacjami dotyczącymi opon, obok rozmiaru opon na słupku B lub krawędzi drzwi kierowcy.
Zalecane ciśnienie powietrza w oponach podano także na etykiecie certyfikatu zgodności z wymogami bezpieczeństwa zamocowanej do słupka z zawiasami drzwi, słupka z zaczepem zamka drzwi lub tej krawędzi drzwi, która styka się z zaczepem zamka drzwi na słupku B bądź na krawędzi drzwi kierowcy.
Niezastosowanie się do zaleceń dotyczących ciśnienia powietrza w oponach może spowodować nierówne zużywanie się bieżnika i niekorzystnie wpływać na prowadzenie pojazdu.