Gdy temperatura zewnętrzna znacznie spada, ciśnienie w oponach może się zmniejszyć i spowodować włączenie lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia w oponach.
Lampka ostrzegawcza może również świecić, gdy używasz koła zapasowego lub uszczelniacza z zestawu do pompowania opon.
Wskazówka:   Regularne sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach pojazdu może zmniejszyć prawdopodobieństwo zapalenia się lampki ostrzegawczej ze względu na zmiany zewnętrznej temperatury powietrza.
Wskazówka:   Po napompowaniu opon do zalecanego ciśnienia lampka ostrzegawcza może się wyłączyć dopiero po dwóch minutach jazdy z prędkością ponad 32 km/h.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK