Image Shown Without Description  Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia spełnia różne funkcje: ostrzega o niskim ciśnieniu powietrza w oponach, a także wtedy, gdy układ nie jest w stanie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Lampka ostrzegawcza   Możliwa przyczyna   Wymagane działania  
Lampka ostrzegawcza świeci w trybie ciągłym   W co najmniej jednej oponie jest o wiele za małe ciśnienie   Po napompowaniu opon do ciśnienia zalecanego przez producenta na naklejce z wartościami dotyczącymi opon, znajdującej się na krawędzi drzwi kierowcy lub słupku B, jedź przez co najmniej dwie minuty z prędkością ponad 32 km/h, zanim lampka zgaśnie.  
Lampka ostrzegawcza świeci lub miga   Używane jest dojazdowe koło zapasowe   Aby przywrócić prawidłowe działanie układu, napraw uszkodzone koło jezdne z oponą i zamontuj w pojeździe.  
Usterka układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach   Jeżeli opony są napompowane do zalecanej wartości ciśnienia i dojazdowe koło zapasowe nie jest używane, oznacza to, że układ wykrył usterkę wymagającą naprawy.Jak najszybciej zleć sprawdzenie pojazdu.  

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK