OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Podczas montażu koła zawsze usuwaj wszelką korozję, brud lub obce ciała obecne na powierzchniach montażowych koła lub powierzchni piasty koła, bębna hamulcowego lub tarczy hamulcowej w miejscu stykania się z kołem. Upewnij się, że wszelkie elementy mocujące wirnik do piasty są zamocowane tak, aby nie stykały się z powierzchnią montażową koła. Zamontowanie kół bez prawidłowego stykania się powierzchni metalowych na powierzchniach montażowych koła może spowodować poluzowanie nakrętek kół i odpadnięcie koła podczas jazdy, a w rezultacie utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.


Rozmiar śrub   Nm1  
M14 x 1,5   204 Nm

1Zalecane momenty dokręcania dotyczą gwintów nakrętek i śrub wolnych od brudu i rdzy. Stosuj wyłącznie zalecane przez nas zamienne elementy mocujące.
Dokręć nakrętki koła zalecanym momentem nie później niż po przejechaniu 160 km po jakiejkolwiek ingerencji w koło, np. przełożeniu kół, wymianie przebitej opony lub zdjęciu koła.
Image Shown Without Description
AOtwór prowadzący piasty.
Przed zamontowaniem sprawdź otwór prowadzący i powierzchnię montażową koła. Usuń wszelką widoczną korozję lub luźne cząsteczki.