OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt bez dozoru w pojeździe i nie pozwalaj dzieciom bawić się oknami sterowanymi elektrycznie. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zamykając okna sterowane elektrycznie, należy sprawdzić, czy na ich drodze nie ma przeszkód i upewnić się, że dzieci i zwierzęta nie znajdują się w pobliżu otworów okiennych. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W razie wykrycia przeszkody zwolnij przełącznik i niezwłocznie odwróć kierunek ruchu szyby. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie pozostawiaj kluczyka ani pilota zdalnego sterowania bez dozoru w pojeździe. Dzieci lub zwierzęta mogłyby uruchomić okna sterowane elektrycznie i zostać przytrzaśnięte przez zamykające się okno. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

Image Shown Without Description   Naciśnij przełącznik sterujący oknem, aby otworzyć okno. Unieś przełącznik sterujący oknem, aby zamknąć okno.
Wskazówka:   Okna sterowane elektrycznie działają przy włączonym pojeździe i przez kilka minut po wyłączeniu pojazdu lub do czasu otwarcia drzwi przednich.
Aby zredukować hałasy aerodynamiczne bądź tętnienie, występujące po otworzeniu jednego okna, uchyl nieco okno po przeciwnej stronie.
Otwieranie jednym dotknięciem przycisku
Wciśnij całkowicie przełącznik sterujący oknem i zwolnij go. Naciśnij ponownie lub podnieś, aby zatrzymać okno.
Zamykanie jednym dotknięciem przycisku
Unieś całkowicie przełącznik sterujący oknem i zwolnij go. Naciśnij ponownie lub podnieś, aby zatrzymać okno.
Resetowanie funkcji zamykania jednym dotknięciem przycisku
Wykonaj wszystkie czynności w ciągu 30 sekund od momentu rozpoczęcia procedury.
  1. Zamknij okno.
  1. Wciśnij i przytrzymaj przełącznik sterujący oknem, aż okno otworzy się całkowicie. Wciskaj przełącznik sterujący oknem przez kilka sekund.
  1. Unieś i przytrzymaj przełącznik sterujący oknem, aż okno zamknie się całkowicie. Przytrzymaj przełącznik sterujący oknem przez kilka sekund.
  1. Wciśnij i przytrzymaj przełącznik sterujący oknem, aż okno otworzy się całkowicie. Wciskaj przełącznik sterujący oknem przez kilka sekund.
  1. Unieś i przytrzymaj przełącznik sterujący oknem, aż okno zamknie się całkowicie. Przytrzymaj przełącznik sterujący oknem przez kilka sekund.
Wskazówka:   Powtórz procedurę, jeżeli okno nie zamyka się przy użyciu funkcji zamykania jednym naciśnięciem przycisku.