OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli wyłączysz funkcję cofania przed przeszkodą, okno nie cofnie się po wykryciu przeszkody. Zachowaj ostrożność podczas zamykania okien, aby nie doszło do obrażeń lub uszkodzenia pojazdu.

  1. Zamknij okno do chwili napotkania przez nie przeszkody i pozwól mu się cofnąć.
  1. Unieś i przytrzymaj przełącznik sterujący oknem w ciągu dwóch sekund, aby przerwać działanie funkcji cofania przed przeszkodą i zamknąć okno.Funkcja cofania przed przeszkodą została wyłączona i można zamknąć okno ręcznie.
Wskazówka:   Okno pokona opór przeszkody i można je zamknąć całkowicie.
Wskazówka:   Jeżeli okno nie zamyka się, pojazd powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez specjalistę.