OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Gdy na tylnym siedzeniu znajdują się dzieci lub zwierzęta, użyj przycisku blokady okien sterowanych elektrycznie, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu tych okien.

Gdy włączony jest przełącznik blokady tylnych okien/blokady otwierania drzwi przez dzieci, przełączniki okien na panelach drzwi tylnych są odłączone.
Image Shown Without Description
Przełącznik sterujący znajduje się na drzwiach kierowcy. Uruchamia zarówno blokady tylnych okien, jak i blokady otwierania drzwi przez dzieci.
Naciśnij przełącznik, aby włączyć blokady tylnych okien i blokady otwierania drzwi przez dzieci. Naciśnij przełącznik ponownie, aby ją wyłączyć. Po włączeniu zapala się lampka na przełączniku sterującym.
Ustawienia blokady tylnych okien oraz blokady otwierania drzwi przez dzieci pozostają aktywne po wyłączeniu pojazdu.