Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do elementów sterowania układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk, aby poddać recyrkulacji powietrze znajdujące się aktualnie w kabinie pasażerów.
Wskazówka:   Recyrkulacja powietrza może się wyłączyć automatycznie lub jej włączenie może być niemożliwe we wszystkich trybach przepływu powietrza, z wyjątkiem MAX A/C, co pozwala zmniejszyć ryzyko zaparowania szyb. Recyrkulacja może się także włączać i wyłączać automatycznie przy różnych ustawieniach rozprowadzania powietrza w celu poprawy wydajności ogrzewania lub chłodzenia.