Image Shown Without Description  Wciśnij przycisk.
Powietrze wypływa z nawiewników przedniej szyby i włącza się najwyższa prędkość silnika dmuchawy.
Możesz również zastosować to ustawienie w celu usunięcia zaparowania lub oblodzenia z przedniej szyby.
Wskazówka:   Przycisk znajduje się również na przełączniku świateł.
Wskazówka:   Aby zapobiec zaparowywaniu szyb, nie można wybrać recyrkulacji powietrza, gdy włączone jest maksymalne odszranianie.
Wskazówka:   Ogrzewana szyba tylna włącza się również po włączeniu maksymalnego odszraniania.