Ogólne wskazówki
 • Korzystanie z układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji skróci zasięg pojazdu. Oszczędzaj energię akumulatora poprzez korzystanie z funkcji układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji tylko wtedy, gdy są potrzebne.
 • Korzystanie przez dłuższy czas z recyrkulacji powietrza może spowodować zaparowanie szyb.
 • Niewielka ilość powietrza może być kierowana do nawiewników we wnęce na nogi niezależnie od ustawienia rozprowadzania powietrza.
 • Aby zmniejszyć wilgotność powietrza we wnętrzu pojazdu, nie prowadź pojazdu z wyłączonym układem lub ze stale włączoną recyrkulacją powietrza.
 • Zawsze usuwaj śnieg, lód bądź liście z okolic wlotów powietrza przy podstawie przedniej szyby.
 • Aby skrócić czas potrzebny do osiągnięcia dogodnej temperatury przy wysokiej temperaturze na zewnątrz, jedź z otwartymi oknami, dopóki nie poczujesz, że z nawiewników wypływa zimne powietrze.
Automatycznie regulowany układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
 • Regulacja ustawień, gdy wnętrze pojazdu jest bardzo nagrzane lub schłodzone, nie jest konieczna. Zalecany jest tryb automatyczny, aby utrzymywać ustawioną temperaturę.
 • Układ dostosuje się, by jak najszybciej ogrzać lub schłodzić kabinę do wybranej przez Ciebie temperatury.
 • Aby układ działał wydajnie, nawiewniki w tablicy rozdzielczej i nawiewniki boczne powinny być całkowicie otwarte.
 • Jeśli naciśniesz AUTO, gdy temperatura na zewnątrz jest niska, układ skieruje nawiew powietrza na przednią szybę i do nawiewników bocznych szyb.Prędkość silnika dmuchawy może się zmniejszyć do czasu ogrzania powietrza.
 • Jeśli naciśniesz AUTO, gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka, a wewnątrz pojazdu jest gorąco, układ wykorzystuje powietrze recyrkulacyjne, aby zwiększyć chłodzenie wnętrza. Prędkość silnika dmuchawy może się również zmniejszyć do czasu schłodzenia powietrza.
Szybkie ogrzewanie wnętrza pojazdu
 1. Naciśnij AUTO.
 1. Dostosuj opcję temperatury, wybierając preferowane ustawienie.
Ustawienia zalecane podczas ogrzewania
 1. Naciśnij AUTO.
 1. Dostosuj opcję temperatury, wybierając preferowane ustawienie. Użyj wartości 22 °C jako ustawienia początkowego, potem w razie potrzeby dostosuj ustawienia.
Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu
Naciśnij MAX A/C.
Ustawienia zalecane podczas chłodzenia
 1. Naciśnij AUTO.
 1. Dostosuj opcję temperatury, wybierając preferowane ustawienie. Użyj wartości 22 °C jako ustawienia początkowego, potem w razie potrzeby dostosuj ustawienia.
Odparowywanie bocznych szyb w warunkach niskich temperatur
 1. Naciśnij i zwolnij przycisk odszraniania lub maksymalnego odszraniania.
 1. Ustaw regulator temperatury, wybierając preferowane ustawienie. Użyj wartości 22 °C jako ustawienia początkowego, potem w razie potrzeby dostosuj ustawienia.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK