OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Ustaw regulator wysokości pasa bezpieczeństwa tak, aby pas przebiegał przez środek barku. Nieprawidłowe wyregulowanie pasa bezpieczeństwa może zmniejszyć jego skuteczność i zwiększyć ryzyko obrażeń w razie zderzenia.

Image Shown Without Description
  1. Naciśnij przycisk i przesuń regulator wysokości w górę lub w dół.
  1. Zwolnij przycisk i pociągnij regulator wysokości pasa w dół, aby sprawdzić, czy jest zablokowany na miejscu.