Image Shown Without Description
APas bezpieczeństwa zapięty.
BPas bezpieczeństwa niezapięty.
CPas bezpieczeństwa tylnego siedzenia niedawno odpięty.
Aby wyświetlić status pasa bezpieczeństwa, użyj ekranu dotykowego:

Pozycja menu   Wymagane czynności  
Ustawienia
Naciśnij przycisk menu.  
Informacja
Wciśnij przycisk OK.  
Pasy bezpieczeństwa
Wciśnij przycisk OK.