Gdy układ uaktywni się, pojazd pozostaje nieruchomy przez kilka sekund po zwolnieniu pedału hamulca.Pozostawia to kierowcy czas na przeniesienie stopy z pedału hamulca na pedał przyspiesznika.Hamulce są zwalniane, gdy naciśniesz pedał przyspiesznika i pojazd zacznie się toczyć do przodu albo gdy w nieruchomym pojeździe minie czas wstrzymania ustawiony w asystencie ruszania na wzniesieniach.