OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ ten nie zastępuje hamulca postojowego. Przed opuszczeniem pojazdu zawsze włączaj hamulec postojowy.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Po włączeniu układu musisz pozostać w pojeździe. Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad swoim pojazdem, w tym za korzystanie z układu, i w razie konieczności musi interweniować. Niezachowanie ostrożności mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W przypadku wystąpienia usterki układ wyłączy się.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK