1. Wyłącz pojazd.
  1. Spróbuj uruchomić pojazd.
  1. Wyłącz pojazd.
  1. Spróbuj uruchomić pojazd.
Wskazówka:   Jeżeli pojazd nie uruchomi się po trzeciej próbie, należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu specjaliście.