Image Shown Without Description
Zalecamy stosowanie opon zimowych lub całorocznych oznaczonych tym symbolem, gdy temperatura wynosi 7 °C lub jest niższa oraz na śniegu i lodzie.
W przypadku korzystania z opon zimowych należy je napompować do zalecanych wartości ciśnienia powietrza w oponach podanych na etykiecie opony.   Patrz   Korzystanie z opon letnich
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Koła i opony muszą mieć taki sam rozmiar, indeks nośności i prędkość znamionową jak oryginalnie zamontowane w pojeździe. Zastosowanie innych opon lub kół może niekorzystnie odbić się na bezpieczeństwie i osiągach pojazdu. Ponadto użycie niezalecanych opon i kół może spowodować awarię układu kierowniczego, zawieszenia, osi lub skrzynki rozdzielczej. Przestrzegaj zalecanych wartości ciśnienia powietrza w oponach podanych na etykiecie certyfikatu zgodności z wymogami bezpieczeństwa znajdującej się na słupku B lub krawędzi drzwi kierowcy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, wywrócenie pojazdu, obrażenia ciała lub śmierć.