OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie prowadź pojazdu, jeśli uruchomił się system otwierania pokrywy komory silnika.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie kładź rąk ani nie umieszczaj i nie mocuj żadnych przedmiotów na lub w pobliżu elementów podnoszących pokrywy komory silnika; mogą one zostać uderzone przez otwierający się mechanizm podnoszenia komory silnika. Niestosowanie się do tych zaleceń może prowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku otwarcia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie próbuj przeprowadzać przeglądów, napraw ani modyfikacji systemu otwierania pokrywy komory silnika. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli system otwierania pokrywy komory silnika uruchomił się, nie będzie już działał. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.