OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie prowadź pojazdu, jeśli uruchomił się system otwierania pokrywy komory silnika.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie kładź rąk ani nie umieszczaj i nie mocuj żadnych przedmiotów na lub w pobliżu elementów podnoszących pokrywy komory silnika; mogą one zostać uderzone przez otwierający się mechanizm podnoszenia komory silnika. Niestosowanie się do tych zaleceń może prowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku otwarcia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie próbuj przeprowadzać przeglądów, napraw ani modyfikacji systemu otwierania pokrywy komory silnika. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli system otwierania pokrywy komory silnika uruchomił się, nie będzie już działał. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay