Image Shown Without Description  Jeśli w układzie zostanie wykryta usterka, system monitorowania włączy lampkę kontrolną gotowości w zestawie wskaźników.
Jeśli świeci się lampka gotowości, nie podejmuj prób naprawy ani serwisowania systemu. Natychmiast przewieź pojazd do wykwalifikowanego mechanika.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK