Image Shown Without Description  Jeśli w układzie zostanie wykryta usterka, system monitorowania włączy lampkę kontrolną gotowości w zestawie wskaźników.
Jeśli świeci się lampka gotowości, nie podejmuj prób naprawy ani serwisowania systemu. Natychmiast przewieź pojazd do wykwalifikowanego mechanika.