OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Urządzenia do ładowania bezprzewodowego mogą wpływać na działanie implantowanych urządzeń medycznych, w tym na rozruszniki serca. Jeśli masz implantowane urządzenia medyczne, zalecamy skonsultowanie się z lekarzem.

Dopilnuj, by obszar ładowania był czysty i usuń wszelkie obce przedmioty przed rozpoczęciem ładowania urządzenia.
Podczas ładowania urządzenia nie umieszczaj przedmiotów z paskiem magnetycznym lub czipem do identyfikacji radiowej, np. paszportów, biletów parkingowych, biletów okresowych czy kart kredytowych, w pobliżu obszaru ładowania. Mogłoby dojść do uszkodzenia paska magnetycznego lub czipu do identyfikacji radiowej.
Podczas ładowania urządzenia nie umieszczaj metalowych przedmiotów, np. pilotów zdalnego sterowania, monet czy opakowań po słodyczach, w pobliżu obszaru ładowania. Metalowe przedmioty mogą się rozgrzewać i obniżać skuteczność ładowania, mogą również powodować przerwy w ładowaniu.
Ładowanie może zostać przerwane, pogorszone lub zatrzymane w następujących sytuacjach:
  • Układ wykrył obcy obiekt.
  • Urządzenie jest nieprawidłowo ustawione na obszarze ładowania.
  • Urządzenie przesuwa się w obszarze ładowania, gdy pojazd jest w ruchu.
  • Temperatura otoczenia pojazdu jest za wysoka.
  • Próbujesz ładować urządzenie niezgodne z Qi za pomocą ładowarki bezprzewodowej.
Wskazówka:   Urządzenie i ładowarka mogą się rozgrzewać podczas ładowania, co jest normalnym zjawiskiem. Jeżeli bateria osiągnie wyższą niż zazwyczaj temperaturę, ładowanie urządzenia może zostać zatrzymane.