OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Urządzenia do ładowania bezprzewodowego mogą wpływać na działanie implantowanych urządzeń medycznych, w tym na rozruszniki serca. Jeśli masz implantowane urządzenia medyczne, zalecamy skonsultowanie się z lekarzem.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Usuń wszystkie metalowe przedmioty, takie jak monety i klucze, z powierzchni ładowania i usuń wszelkie metalowe przedmioty przymocowane do telefonu komórkowego przed umieszczeniem urządzenia na powierzchni ładowania. Niektóre urządzenia mobilne lub etui mogą przyciągać metalowe przedmioty. Metalowe przedmioty na powierzchni ładowania lub przymocowane do telefonu mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jeśli jakiś przedmiot będzie pozostawiony na powierzchni ładowania lub w jej pobliżu albo będzie przymocowany do telefonu podczas ładowania urządzenia, przed usunięciem przedmiotu poczekaj, aż ostygnie, aby nie doszło do obrażeń ciała.

Dopilnuj, by obszar ładowania był czysty i usuń wszelkie obce przedmioty przed rozpoczęciem ładowania urządzenia.
Podczas ładowania urządzenia nie umieszczaj przedmiotów z paskiem magnetycznym lub czipem do identyfikacji radiowej, np. paszportów, biletów parkingowych, biletów okresowych czy kart kredytowych, w pobliżu obszaru ładowania. Mogłoby dojść do uszkodzenia paska magnetycznego lub czipu do identyfikacji radiowej.
Podczas ładowania urządzenia nie umieszczaj metalowych przedmiotów, np. pilotów zdalnego sterowania, monet czy opakowań po słodyczach, w pobliżu obszaru ładowania. Metalowe przedmioty mogą się rozgrzewać i obniżać skuteczność ładowania, mogą również powodować przerwy w ładowaniu.
Ładowanie może zostać przerwane, pogorszone lub zatrzymane w następujących sytuacjach:
  • Układ wykrył obcy obiekt.
  • Urządzenie jest nieprawidłowo ustawione na obszarze ładowania.
  • Urządzenie przesuwa się w obszarze ładowania, gdy pojazd jest w ruchu.
  • Temperatura otoczenia pojazdu jest za wysoka.
  • Próbujesz ładować urządzenie niezgodne z Qi za pomocą ładowarki bezprzewodowej.
Wskazówka:   Urządzenie i ładowarka mogą się rozgrzewać podczas ładowania, co jest normalnym zjawiskiem. Jeżeli bateria osiągnie wyższą niż zazwyczaj temperaturę, ładowanie urządzenia może zostać zatrzymane.