OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W niskich temperaturach otoczenia lub trudnych warunkach pogodowych układ może nie działać. Deszcz, śnieg i pył wodny mogą ograniczać działanie czujnika.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie działać prawidłowo, gdy czujnik jest zasłonięty. Usuwaj z przedniej szyby wszelkie zanieczyszczenia i obiekty ograniczające widoczność.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie działać prawidłowo, jeżeli szyba przednia pojazdu pochodzi od producenta innego niż Ford. Nie wykonuj napraw szyby przedniej w obszarze wokół czujnika.

Wskazówka:   Zawsze wymieniaj żarówki reflektorów oraz inne żarówki na części zgodne ze specyfikacją właściwą dla Twojego pojazdu. Części niestandardowe mogą zmniejszać sprawność układu.
Wskazówka:   Jeśli pojazd jest wyposażony w zestaw zawieszenia niezatwierdzony przez firmę Ford, układ może nie działać prawidłowo.