Rozpoznawanie znaków drogowych może nie działać prawidłowo ze względu na następujące czynniki:
  • Nieaktualne dane map.
  • Niepoprawne rozpoznawanie znaków drogowych przez czujnik znaków na równoległych drogach lub zjazdach.
  • Nierozpoznawanie wyblakłych, zabrudzonych lub zniekształconych znaków.
Wskazówka:   Układ może nie wykrywać wszystkich znaków ograniczenia prędkości i znaków drogowych lub może nieprawidłowo odczytywać znaki.