Image Shown Without Description
Funkcja rozpoznawania znaków drogowych może wyświetlać dwa znaki razem.
Wskazówka:   Obraz na wskaźniku znaku może różnić się w zależności od typu wyświetlacza w pojeździe.