Aby ustawić ostrzeżenie o prędkości, użyj ekranu dotykowego.
  1. Otwórz menu pojazdu.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
  1. Naciśnij Asystent ograniczenia prędkości.
  1. Włącz lub wyłącz ostrzeżenie o prędkości.