Aby ustawić tolerancję ostrzeżenia o prędkości, użyj ekranu dotykowego.
  1. Otwórz menu pojazdu.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
  1. Naciśnij Asystent ograniczenia prędkości.
  1. Naciśnij Tolerancja.
  1. Użyj suwaka, aby wybrać wymagany poziom.